Restauratie

Blauwe Stenen

Toen ik in 1978 de vraag kreeg om een blauwe steen te restaureren, leerde Heinrich van Hees mij hoe dat te doen. Door verdere verfijning van dit procedé wist ik het verschil tussen oud en nieuw aangebracht materiaal verder te verkleinen. Zo ontstaat er na restauratie een steen die optisch weinig verschilt van het origineel.

Restauratie kan bestaan uit het “verlijmen” van gescheurde / gebroken stenen, het aanstorten van kleine en grote beschadigingen, verdikken, vergroten, verkleinen, aanbrengen nieuwe kraangaten, aanbrengen balanceerbusgaten, vergroten / verkleinen kropgaten, aanpassen rijngaten, zonodig vlakken / entree geven, scherpen of nieuw scherpsel aanbrengen en weer voorzien van nieuwe banden.

Met uitzondering van het vergroten en verkleinen van stenen kunnen de werkzaamheden vaak ter plekke uitgevoerd worden. Het resultaat is een optisch verantwoorde, veilige, makkelijk af te stellen, door de afwerking gemakkelijk schoon te houden en goed malende steen.

Franse Stenen 

Ook bij deze stenen is het mogelijk om beschadigingen van de voegen, het maalvlak en de ballastlaag weg te werken. Ook wanneer deze ernstig zijn, is het mogelijk om ze weer tot een veilige, en door de afwerking gemakkelijk schoon te houden steen te restaureren. Aandacht is er ook voor dat het nieuw aangebrachte materiaal optisch zo weinig mogelijk afwijkt van het oude. Dankzij het deels door onszelf ontworpen gereedschap is het ook gemakkelijk geworden om deze harde stenen te vlakken, van entree te voorzien, te scherpen en van rabillage te voorzien. Dit laatste kan zelfs in slechts ongeveer driekwart uur per steen!

Kunststenen

Is bij blauwe en franse stenen vrijwel “alles” mogelijk, bij kunststenen zijn de mogelijkheden tot duurzame restauratie beperkt en sterk afhankelijk van de aard en oorzaak van de beschadigingen. We zijn in staat dit goed in beeld te brengen en kunnen u vervolgens adviseren of restauratie uit duurzaamheids- en financieel oogpunt mogelijk c.q. zinvol is.

Een voorbeeld van een zinvolle restauratie is het werk aan drie koppels van de watermolen van As, België, in opdracht van Adriaens Molenbouw Weert BV.